Contactgegevens:
Adres: Frans Halsstraat 25 4625 BR Bergen op Zoom
Tel: 0164-249001
Email: info@vrijeschooldezeeridder.nl

Praktische informatie

Schooltijden

Wij werken met een vijfgelijke dagenrooster. Dat betekent dat de kinderen alle dagen naar school gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur. De kleuters zijn op woensdag altijd vrij.

Laarzen en sloffen

Omdat wij graag veel buiten zijn, hebben alle kinderen op school laarzen (en eventueel ook een regenpak). Binnen dragen de kinderen sloffen of binnenschoenen.

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft ook een medezeggenschapsraad, die zo’n 8 keer per jaar samenkomt. Twee leden hiervan komen ook in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).

De leden van de Medezeggenschapsraad van De Zeeridder zijn Charles Giesberger en Julius Zwitselaar. Zij vormen namens de ouders de MR samen met de leerkrachten Dorthy van der Male en Gwenny van Gils.

Voor vragen zijn zij bereikbaar via het volgende emailadres: mr@vrijeschooldezeeridder.nl

Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

De Zeeridder is een school waar lesgegeven wordt vanuit de vrijeschoolpedagogiek. Een van de kernwaarden is het werken met natuurlijke materialen en het vieren van jaarfeesten. Daarnaast verzorgen wij voor de kleuters de lunch en de benodigdheden voor alle kook- en bakmomenten van de klassen. Om dit te kunnen waarborgen willen wij u vragen om een vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage. De bedragen zijn als volgt:  

1 kind: 200 euro

2 kind:  350 euro

3 kinderen (of meer): 450 euro

Natuurlijk stellen wij het zeer op prijs deze bijdrage te ontvangen, wel is het belangrijk te weten dat deze bijdrage te allen tijde vrijwillig blijft; een kind zal nooit worden uitgesloten voor een school activiteit indien de ouderbijdrage niet is voldaan.