Missie & Visie - Kernwaarden

Intro

Vrijeschoolonderwijs vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren. Zo kunnen kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven; die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

Lees hieronder onze kernwaarden.

1. Leven in het ritme

Waarom?

Ritme is de ademhaling. De ademhaling van de natuur, van onszelf als mens. Het biedt rust en biedt veiligheid. De ademhaling is spanning en ontspanning. Een eindeloos doorgaand ritme van sympathie en antipathie, van naar buiten en naar binnen gaan, van actie naar ruste. Het ritme vind je onze letterlijke ademhaling, maar ook in onze hartslag , in ons slapen en waken en als we goed voor onszelf zorgen, in de activiteiten die we door de dag heen doen. Ook onze aarde heeft een ademhaling. De ademhaling van de dag en de nacht, van eb en vloed, maar ook in het jaarritme is de ademhaling, op ons stukje van de aarde, heel zichtbaar in de seizoenen die komen en gaan. Het geeft rust en ontspanning, duidelijkheid en veiligheid, ruimte om ons als mens optimaal te ontwikkelen.

Hoe?

Leven in het ritme is op De Zeeridder zichtbaar op verschillende vlakken.

 • We werken in alle klassen met een voorspelbare dag -en weekplanning.
 • We doen veel ritmische oefeningen.
 • We volgen het ritme van de natuur in de klas, we bewegen mee met de seizoenen, dit is te zien in de seizoenstafel, de activiteiten en de jaarfeesten.
 • Het periodeonderwijs heeft een begin en een afronding, elke keer weer.
 • Tijdens het periodeonderwijs is er ruimte voor de in -en de uitademing.

3. Zien waar jij bent

Waarom?

Bij ons op De Zeeridder wordt een kind gezien als een mens, als een uniek persoon. Een mens in wording die recht heeft er te zijn en later een plek in de maatschappij mag krijgen. Ieder kind maakt een eigen persoonlijk ontwikkeling door. Daarbij vinden wij het van belang dat zij zich gezien voelen en zichzelf durven zijn. Wij kijken naar de krachten van een kind, wat kan het, wat wil het, wat heeft het nodig om te zijn en te worden wie het is? Daarbij staan wij naast het kind om het hierin te begeleiden en om samen met ouders voor een veilige omgeving te zorgen voor optimale ontplooiing.

Hoe?

 • Zien wie jij bent is op De Zeeridder zichtbaar op verschillende vlakken.
 • Wij houden wekelijks kindbesprekingen. We nemen hierin de tijd voor het kijken naar en zien van de kinderen. Hierbij wordt een totaalbeeld van het kind gegeven.
 • Wij zijn allen gezamenlijk verantwoordelijk voor alle kinderen van De Zeeridder.
 • Wij gaan uit van het kunnen en de mogelijkheden van een kind.
 • Wij verzorgen breed onderwijs: kinderen krijgen de kans om diverse vaardigheden te ontwikkelen, te ontdekken en hierin te bloeien en groeien.
 • Aan het eind van ieder jaar krijgt elk kind een getuigschrift. Dit is een uitgebreid verslag en het gehele kindbeeld, zowel hart, hoofd als handen komen worden hierin beschreven.
 • Kinderen krijgen de ruimte om te leren en te zien wie zij zelf zijn.
 • Wij geven de kinderen ruimte en vrijheid om zelf keuzes te maken. We geven hun eigen verantwoordelijkheid, b.v. door het kiezen van een eigen werkplek.
 • Kinderen krijgen de vrijheid te ontdekken hoe zij willen leren en spelen door het vrije spel bij de kleuters en het projectmatig werken bij het periodeonderwijs.

5. Blijven groeien

Waarom?

Alles wat leeft, groeit, plant zich voort en sterft op een gegeven moment ook weer. Dat betekent dat het voortdurend in beweging is. Vrijeschoolonderwijs vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren. Zodat kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven en die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

Men kan het geheugen alleen ontwikkelen doordat met de opmerkzaamheid, de interesse opwekt. Belangstelling, aandacht en geheugen horen bij elkaar.

Hoe?

 • Blijvend groeien is op De Zeeridder zichtbaar op verschillende vlakken.
 • Leerkrachten delen hun kennis en kunde oa tijdens de wekelijkse teambijeenkomsten.
 • We zijn eerlijk en open en leren elkaar en de kinderen om te hulp vragen.
 • We dagen elkaar uit en inspireren elkaar.
 • We leren kinderen open staan voor alles wat nieuw en te leren is.
 • We leren kinderen veel vragen stellen en dat dit altijd mag.
 • Fouten maken hoort erbij, daar leer je van; we zien dit als leerdoelen en leerkansen: “het geeft niet dat je het niet weet, dan weten we waar we elkaar mee kunnen helpen”.
 • We proberen altijd de nieuwsgierigheid op te wekken.
 • We verzorgen onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit en creativiteit.
 • Leren en ontdekken doe je niet alleen op school maar ook buiten de klas.

2. Dichtbij de natuur

Waarom?

De antroposofie benadrukt dat de mens en de natuur met elkaar in verband staan. De mens is onderdeel van de natuur in zijn geheel. In de mens spiegelt zich de gehele natuur. Als je de natuur begrijpt en ziet hoe het functioneert, begrijp je jezelf ook beter en waarom je op een bepaalde manier reageert.

Om jezelf volledig te ontplooien is het belangrijk in nauw contact te staan met de natuur. Zo is het voor jonge kinderen goed de natuur te ervaren door de zintuigen; voelen, ruiken, tasten, proeven. De natuur blijft altijd in ontwikkeling en zo de mens ook.

De natuur verbindt. Door het beleven van de seizoenen voelen wij ons verbonden; we ervaren hetzelfde. Ieder mens gaat mee in de cyclus van het jaar en door dit bewust mee te maken, kun je de wisselingen samen vieren.

De natuur zorgt voor de mens en de mens behoort te zorgen voor de natuur. Wij vinden deze bewustwording zeer belangrijk in ons onderwijs.

Hoe?

 • Dichtbij de natuur is op De Zeeridder zichtbaar op verschillende vlakken.
 • Er wordt gewerkt met natuurlijke materialen.
 • We wandelen vaak en spelen veel buiten. De kleuters wandelen wekelijks en hebben in de mooie maanden een bosdag.
 • Wij vieren de seizoenen d.m.v. jaarfeesten.
 • In iedere klas staat een seizoenstafel elementen uit de natuur passend bij het seizoen.
 • We vertellen veel verhalen gebaseerd op de ontwikkeling van de natuur, de aarde en de mensheid.
 • Leerkrachten stralen liefde en eerbied uit voor de natuur.
 • We zijn klimaatbewust. Bespreken dit regelmatig in de klas en houden de natuur om ons heen schoon.
 • We eten en drinken gezond. We koken en bakken regelmatig met de kinderen met natuurlijke ingrediënten.
 • We hebben (binnenkort) een moestuin om te tonen en ontdekken waar voedsel vandaan komt.
 • We scheiden het afval in de klassen en zorgen voor geen (of minimaal) gebruik van plastic.

4. Samen beleven

Waarom?

Op De Zeeridder creëren wij graag een gemeenschapszin. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, leerkrachten en ouders zich onderdeel voelen van een gemeenschap. Dat biedt veiligheid, de beleving wordt intensiever en de mens voelt zich vaak samen sterker dan alleen.

Door een sterke gemeenschapszin voel je dat je ergens bij hoort, je kunt op elkaar bouwen en je leert rekening houden met elkaar.

Een mens is een kuddedier. We hebben behoeft aan de groep, een groepsgevoel: steun bij elkaar zoeken en ergens bij horen. Dit is een basisbehoefte.

De verbinding wordt ook gezocht in de omgeving, de cultuur van de plaats waar we zijn; het is vaak meer dan alleen de school. Cultuur en de wereld om je heen zijn van wezenlijk belang om te weten waar jij als persoon staat en hoe je jezelf ontwikkelt.

Hoe?

 • Samen Beleven is op De Zeeridder zichtbaar op verschillende vlakken.
 • Er worden meerdere keren per jaar gezamenlijke feesten gevierd. Het hele jaar rond. Deze feesten zijn gebaseerd op de natuur en de seizoenen. Er wordt samen met de ouders en de kinderen naar de feesten toegeleefd: de organisatie, de liederen, het bakken, voorbereiden.
 • Er wordt regelmatig samen met de kinderen gebakken/gekookt, ook vaak met behulp van ouders. Wekelijk wordt er brood gebakken bij de kleuters.
 • Ouderbetrokkenheid is groot. Zij worden niet alleen bij hun eigen kind betrokken, maar ook bij het afsluiten van de periodes, de jaarfeesten en andere activiteiten binnen en buiten school.
 • Er zijn speciale ouderavonden waar ouders ook leren over de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs en de creatieve vakken.
 • Iedere maandag starten wij de week met een weekopening. De kinderen luisteren naar een verhaal en zingen samen de liederen van het moment.
 • We vieren samen het ritme van de natuur, in de school, in de klas; b.v. ook door seizoenstafel.
 • Verjaardagen worden uitgebreid samen gevierd, hier is veel aandacht voor.
 • We zoeken ook verbinding met omgeving, activiteiten en culturele evenementen in Bergen op Zoom
 • Tijdens periodeonderwijs beleven de kinderen de leerdoelen in de breedste zin van het woord.
 • Kinderen verbinden zich met hun wereld, zichzelf en elkaar door de kunstzinnige vakken
 • Aan het begin en het eind van de dag (en tijdens het eten) wordt er in alle klassen een spreuk gezamenlijk opgezegd; ook de leerkrachten beginnen zo samen de dag.
 • De leerkrachten verbinden zich door ieder kind als een kind van “hen” te zien. Samen zoeken wij naar een manier om een kind op zijn mooist te laten bloeien.