De onderbouw, zoals klas 1 t/m 6 in het vrijeschoolonderwijs wordt genoemd, bestaat uit de groepen 3 t/m 8, ook wel de basisschool. De kleuterklas wordt in het vrijeschoolonderwijs apart gezien van de onderbouw. Wel worden er activiteiten, zoals de jaarfeesten, veelal samen gevierd om de verbondenheid van de school te bewaren.

Klas 1 t/m 6

Klas 1

Van spelend leren naar leren leren, is wat in de eerste klas centraal staat.

Klas 3

‘Thuis raken in de wereld om je heen’ is het centrale thema van de derde klas. Hoe leven en werken wij? En hoe mensen die elders wonen? In veel lessen wordt aandacht besteed aan vaardigheden en ambachtelijkheid. 

Klas 5

In de vijfde klas vormen de kinderen vaak een hechte groep. Het wordt minder vanzelfsprekend om volwassenen bij hun leven te betrekken. De kinderen praten graag met elkaar over wat hen bezig houdt. Ze leven mee en nemen steeds krachtiger stelling tegen onrecht. 

Klas 2

Jezelf vormen en ontwikkelen aan wat je om je heen ziet en wat je zelf ontdekt, dat is wat in de tweede klas centraal staat. 

Klas 4

Een vierderklasser kijkt met meer afstand naar zichzelf, zijn klasgenoten en de wereld. Het besef dat iedereen eigen is en daarbij ook eigenaardigheden heeft, dringt in deze leeftijd in volle omvang door tot de kinderen. Ze worden dan ook kritisch en kunnen dat vaak nog niet helemaal doseren. 

Klas 6

Klas zes staat in het teken van de voorbereidingen van de overstap naar de middelbare school.