Beste ouders, lieve kinderen,

Graag vertel ik jullie over mijn taak als vertrouwenspersoon en anti-pest coördinator.

Vertrouwenspersoon

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Als een kind, ouder of medewerker een persoonlijk of vertrouwelijk probleem wil bespreken, dan kun je bij de vertrouwenspersoon een luisterend oor vinden. De problemen moeten dan wel aan schoolse zaken gerelateerd zijn, denk aan pesten op school, discriminatie of klachten. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid, maar heeft wel meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen. Naast een interne vertrouwenspersoon is er ook een externe vertrouwenspersoon aan de school verbonden. 

Sociale veiligheid en pesten

Onder sociale veiligheid valt ook het voorkomen van pesten. Op De Zeeridder hebben we een preventief programma om pesten te voorkomen ( genaamd de Regenboogtraining) en ook een protocol wat wij volgen als er gepest wordt. Dit te samen vormt ons pestbeleid. Het beleid is op school ter inzage.

Op De Zeeridder…

Wij gaan er op De Zeeridder vanuit dat jullie altijd eerst in gesprek gaan met de betrokken leerkracht en/of de directie. We houden van een open communicatie, ook al is het soms lastig om problemen te bespreken. Komen jullie er samen niet uit, dan kunnen jullie bij mij terecht. 

Daarnaast heb ik ook een preventieve functie en adviseer ik o.a. de directie over de sociale veiligheid. 

Externe vertrouwenspersoon

Mevr. Marissa Buijs-Tanis
t: 06 – 46340845
e: marissa@gomaris.nl