Uw kind aanmelden: Hoe werkt het?

Kan ik mijn kind(eren) al inschrijven?

Inschrijving is nu mogelijk. Dit kan door een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding met de directeur van de school. Contact opnemen kan telefonisch of door het invullen van het formulier. 

Het is ook mogelijk om gedurende het schooljaar over te stappen van een andere basisschool naar De Zeeridder. Bij zo’n overstap van uw kind(eren) wordt in een gesprek goed bekeken of vrijeschoolonderwijs past bij de onderwijsbehoeften van uw kind(eren). Mogelijk is een vervolggesprek gewenst. Dit gebeurt altijd in overleg. Een overstap van school verloopt bij kinderen veelal flexibel. Scholen regelen onderling na afstemming met u de uitschrijving en nieuwe inschrijving.

Maak een afspraak