De Zeeridder is een nieuwe school binnen de gemeente Bergen op Zoom, waar onderwijs wordt aangeboden volgens de vrijeschoolpedagogiek van Rudolf Steiner. Onze school heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. 

Onderwijs volgens de vrijeschoolpedagogiek van Rudolf Steiner

Wij willen kinderen uitdagen om te ontdekken wie ze zijn en wat zij kunnen en kennen

Zo hebben wij op school speurneuzen, boekenwurmen, kunstenaars, toneelspelers, slimmeriken, deugnieten, bezige bijtjes, flierefluiters en bofkonten. Want ieder kind is uniek!

Een warme en lichte school waar kinderen de ruimte hebben

Een warme en lichte school waar kinderen de ruimte hebben

Wij werken met een enthousiast jong team, dat goed samenwerkt en voor de kinderen een veilige en leerzame omgeving creëert.

Ruimte en aandacht voor ontwikkeling en het talent van elk kind

Naast kwalitatief goed basisonderwijs is er ruimte en aandacht voor de ontwikkeling en het talent van elk kind.
Moeder van zoon 4 jaar
Ik dacht altijd op de vrijeschool alle kinderen heel vrij waren in wat zij doen en mogen, ik heb nu gezien dat dit niet zo is. Er is juist heel veel structuur en regelmaat! Ze zijn vrij in hun ontwikkeling op een heel bijzondere manier.

Moeder van zoon 4 jaar

We moedigen stappen in persoonlijke ontwikkeling en balans tussen inspanning en ontspanning aan.

We moedigen stappen in persoonlijke ontwikkeling en balans tussen inspanning en ontspanning aan.

En dat resulteert in wakkere, leergierige en gemotiveerde medewerkers.